การเคลือบป้องกันสารเคมีกัดกร่อน

Last updated: 18 Oct 2010  |  14279 Views  | 

การเคลือบป้องกันสารเคมีกัดกร่อน

การเคลือบป้องกันสารเคมีกัดกร่อน - Chemical Resistance

chemical

เป็นงานเคลือบพื้นผิว ทั้งแนวดิ่งและแนวราบ เพื่อป้องกันการกัดกร่อนจากสารเคมี ทีมีสภาวะความเป็นกรด-ด่างสูง หรือ สารทำละลาย เพราะเนื่องจาก เหล็ก , คอนกรีต หรือ Tank ไม่สามารถทนการกัดกร่อนของสารเคมีได้ จึงก่อให้เกิดการผุกร่อนและเสื่อมสภาพ Chemical Resistance เหมาะกับ ห้องปฏิบัติการสารเคมี บ่อกักเก็บสารเคมี บ่อบำบัด ห้องเก็บแบตเตอรี่ และพื้นผิวทีมีการสัมผัส กรด-ด่าง ฯลฯ

FRP Lining ไฟเบอร์กลาส (FRP.) เป็นงานเคลือบพื้นผิว เพื่อป้องกันการกัดกร่อนจากสารเคมีที่มีสภาวะความเป็น กรด-ด่างสูง หรือสารทำลายอื่น เพราะคอนกรีต เหล็ก ฯลฯ ไม่สามารถทนการกัดกร่อนของสารเคมี ทำให้เกิดการผุกร่อน และเสื่อมสภาพ เป็นระบบใช้ในการเคลือบพื้นผิว ที่มีลักษณะของท่อ หรือในแนวดิ่ง รวมทั้งในแนวราบได้อีกด้วย ลักษณะงาน เหมาะกับบ่อบำบัดน้ำเสีย ห้องชะล้างสารเคมี ห้องปฏิบัติการทางเคมี บ่อสำหรับเก็บสารเคมี พื้นผิวทุกประเภทที่มีการใช้งานเกี่ยวกับ กรด-ด่าง ฯลฯ

frp_lining

Vinyl Ester Coating เป็นระบบใช้ในการเคลือบพื้นผิวในแนวราบ ลักษณะงานเหมาะสำหรับพื้นผิวแนวราบที่มีการใช้งานเกี่ยวกับสารเคมี เช่น ห้องเก็บแบตเตอรี่ ห้องเก็บสารเคมีห้องปฏิบัติการทางเคมี ฯลฯ

Repair FRP.Lining System
repair_frp_11
repair_frp_13
repair_frp_15

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy