Pilot II

Last updated: 23 ต.ค. 2561  |  4987 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Pilot II

ข้อมูลตามหลักวิชาการ
Pilot II
คุณลักษณะของสินค้า
สีไพล็อตทูเป็นสีทับหน้าระเภทอัลคิดใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน
สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ต้องการป้องกันการลุกลาม
นอกจากนี้ยังใช้เป็นสีชั้นกลางต้องมีการเตรียมงานก่อนใช้สี
ข้อแนะนำในการใช้งาน
ใช้เป็นสีทับหน้าส่วนที่อยู่เหนือน้ำตามระบบสีอัลคิดเหมาะสำหรับพื้นผิวเหล็กและไม้ทานทานต่อทุกสภวะอากาศและการปกมิดได้ดี
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุมพื้นที่
ไม่น้อยกว่าไม่เกินแนะนำ
ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน) 30 50 40
ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน) 60 105 85
ทาได้เนื้อที่ตามทฤษฎี (ตรม. ต่อลิตร) 16 9,6 12
ข้อคิดเห็น
กฏประเทศฮ่องกง: ประเภทของสีที่ใช้เคลือบในการซ่อมบำรุงงานเรือ; สารระเหย (VOC) 400
กรัมต่อลิตรวิธีการ HK EPD method (พร้อมใช้งาน); สารประกอบยกเว้น - N/A;
ค่าความถ่วงจำเพาะ: 1.04;
ทั้งค่าสารระเหยและค่าความถ่วงจำเพาะเป็นค่าปกติอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อเฉดสีอืี่นที่เกี่ยวข้อง
ใบรับรอง
APAS อนุมัติระบบสีเลขที่ 2922.

คุณลักษณะทางกายภาพ

เฉดสี

รม (MCI)

ตามคัลเลอร์การ์ดและมีจำ หน่ายในระบบโจตันมัลติคัลเลอร์สีอุตสาหกร

เนื้อสี (โดยปริมาตร)

* 48 ± 2

จุดวาบไฟ

36ºC ± 2 (เครื่องเซต้าแฟลช

ส่วนที่เป็นสารระเหย

410 gms/ltr UK-PG6/23(97). Appendix 3

ความเงา

เงามาก

ความคงทนของความเงา

ดี

ความทนทานต่อน้ำ

จำ กัด

ความทนทานต่อการขัดถู

ดี

ความยืดหยุ่น

ดี

โดยใช้ประจุไฟฟ้า

*วัดตามมาตรฐาน ISO 3233:1998 (E)

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวจะต้องสะอาด แห้ง และปราศจากสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ พื้นผิวที่ดีควรเป็นไปตามมาตรฐาน ISO

8504

พื้นผิวที่มีการเคลือบสี

ระบบสีเดิมไม่เสียหาย สะอาดและแห้ง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกบริการด้านเทคนิคบริษัท โจตันไทย จำ กัด

พื้นผิวอื่น ๆ

ระบบสีอาจนำ ไปใช้กับพื้นผิวอื่นๆ ได้

ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกบริการด้านเทคนิคสีโจตัน

เงื่อนไขระหว่างการทำ งานสี

อุณหภูมิของพื้นผิวต้องสูงกว่าจุดน้ำ ค้างในอากาศอย่างน้อย 3°ซ ,

โดยการวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์รอบๆบริเวณที่ทำงานสีระบบการระบายอากาศที่ดีจะทำให้เกิดการแห้งตัวที่สมบูรณ์

การพ่น

เครื่องพ่นระบบสูญญากาศหรือแบบธรรมดา

แปรง

และควรทำ ความหนาฟิล์มสีแห้งใ้ห้ได้ตามที่กำ หนดไว้

แนะนำ สำ หรับพื้นที่มุมอับและพื้นที่ขนาดเล็ก

ลูกกลิ้ง

แต่ควรพึงระวังการใช้ลูกกลิ้งในการทำ งานสีเพื่อให้ได้ความหนาฟิล์มสีแห้งตามที่กำ ห

นดไว้

สามารถใช้ได้

ข้อมูลในการปฎิบัติง

าน

อัตราส่วนผสม(โดยปริมาตร)

ส่วนผสมเดียว

ทินเนอร์ / คลีนเนอร์

โจตันทินเนอร์ เบอร์ 2

ข้อมูลสำ หรับใช้พ่นด้วยเครื่องพ่นไฮดรอลิค

แรงดันไฮดรอลิค

15 MPa (150 kp/cm², 2100 psi)

ขนาดของหัวพ่น

0.38 - 0.53 mm (0.015 - 0.021")

มุมการพ่น

40 - 80°

ไส้กรอง

ตรวจดูว่า ไส้กรองจะต้องสะอาดดี

ระยะเวลาในการแห้งตัว

ระยะเวลาในการแห้งตัวโดยทั่วไปมีความสัมพันธ์และมีผลกระทบจากระบบของการระบายอากาศ อุณหภูมิ

ความหนาของฟิล์มสีและจำ นวนชั้นของฟิล์มสี ข้อมูลที่ปรากฎในตารางอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

· การระบายอากาศที่ดี(งานภายนอกหรือมีระบบระบายอากาศที่ดี

· ความหนาที่บริษัทแนะนำไว้· ระบบสีชั้นเดียวบนพื้นผิวมาตรฐาน

อุณหภูมิของพื้นผิว 5°C 10°C 23°C 40°C

ระยะเวลาในการแห้งตัวที่ผิวหน้า

5 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง

ระยะเวลาในการแห้งแข็ง

25 ชั่วโมง 14 ชั่วโมง 7 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง

ระยะเวลาก่อนทาทับชั้นถัดไป

(ไม่ต่ำ กว่า)

36 ชั่วโมง 18 ชั่วโมง 16 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง

ระยะเวลาก่อนทาทับชั้นถัดไป

(ไม่เกิน) 1

1. พื้นผิวจะต้องแห้งและปราศจากสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองก่อนทาสี

ข้อมูลนี้เป็นเพียงแนวทางเพื่อใช้ในการทำ งานเท่านั้น ระยะเวลาในการแห้งตัว

ระยะเวลาก่อนทาทับชั้นถัดไปอาจน้อยกว่าหรือมากกว่าที่ระบุ ขึ้นอยู่กับปัจจัยและสิ่งแวดล้อมต่างๆ

หลายประการ เช่น ความหนาของฟิล์มสี ระบบการระบายอากาศ ความชื้น อายุการใช้งานของระบบสีเดิม

ความทนทานต่อสภาพต่างๆ ปัจจัยของระบบโดยรวมสามารถอธิบายแยกไว้ในเอกสารข้อมูลของระบบสี

ซึ่งสามารถระบุปัจจัยและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ชัดเจนยิ่งขึ้นได้

ระบบสีที่แนะนำ

สีรองพื้นอัลคิด หรือ ไพล็อต ไพรเมอร์ 2 x 40 μm (ความหนาของฟิล์มสีแห้ง

สีไพล็อต ทู 1 x 40 μm (ความหนาของฟิล์มสีแห้ง

หมายเหตุ1:

สามารถเพิ่มชั้นของฟิล์มสี หากจำ เป็น โดยเฉพาะเฉดสีแดง, ส้มและเหลือง

หมายเหตุ 2:

คอนกรีต

สีไพล็อต ทู ไม่เหมาะสมสำ หรับใช้โดยตรงบนสีรองพื้นซิงค์ริช หรือพื้นผิวสังกะสี (galvanized) หรือ พื้นผิวที่เป็นด่าง เช่้น

ระบบอื่น ๆ อาจสามารถนำ มาใช้ได้ ขึ้นอยู่กับพื้นที่การใช้งาน

การจัดเก็บ

สินค้าจะต้องจัดเก็บตามข้อกำ หนด ควรเก็บในที่แห้ง เย็น และมีการถ่ายเทอากาศที่ดี

ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง ควรปิดฝาให้แน่นตลอดเวลา

การขนย้าย

ควรขนย้ายด้วยความระมัดระวัง และควรคนสีให้เข้ากันให้ดีก่อนใช้งาน

ขนาดบรรจุ

5 ลิตร และ 20 ลิตร

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนบรรจุภัณฑ์ การพ่นสีควรทำ ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก

อย่าสูดหายใจละอองของสี ควรใสหน้ากากเมื่อพ่นสีและพยายามหลีกเลี่ยงมิให้สีถูกผิวหนัง

ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำ สะอาดกับสบู่ทันที

ถ้าถูกตาควรล้างด้วยน้ำ สะอาดและปรึกษาแพทย์ทันที

รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัยของโจตัน

 

วิธีการปฎิบัติ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้